Netpolis autoverzekering
Netpolis motorverzekering
Omnipolis reisverzekering
Schademelding


Bulle AssurantiŽn, onafhankelijk in voordelige en complete verzekeringen. Goedkope autoverzekering, motorverzekering, uitvaartverzekering, reisverzekering

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enig andere manier.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De getoonde gegevens op deze website zijn gebaseerd op door de financiŽle instellingen aangeleverde gegevens. Bulle AssurantiŽn actualiseert minimaal 1 x per maand de productgegevens, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Bulle AssurantiŽn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Bulle AssurantiŽn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Op alle informatie en ontwikkelde programmatuur op deze internetsite berust een copyright.
©2004 Bulle AssurantiŽn

Klachteninstituut Onafhankelijk in voordelige en complete verzekeringen. Goedkope autoverzekering, motorverzekering, uitvaartverzekering, reisverzekering